Így épült a kopáncsi körhíd

Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a Körhíd és a 47-es út hódmezővásárhelyi elkerülőjének építése az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó projekt volt az elmúlt években.

A kopáncsi körhíd felszerkezete összesen kilenc részből tevődik össze: négy körcikk alkotja a körforgalmat, egy a vasút felett átívelő ág, valamint a főúttal párhuzamos 2-2 db fel- és lehajtó ágak. A Körhíd alátámasztását 46 pillér szolgálja, alattuk a cölöpök hossza több mint 11,5 kilométer. A főút feletti hídrészek 4-4 db íves acél tartógerendáinak hossza 23,8–25,8 méter, súlyuk páronként körülbelül 30 tonna. A körívet alkotó felszerkezet négy hídegységből áll, melyből kettő monolit vasbeton szekrény keresztmetszetű. Ezek teljes aláállványozással készültek, a főút felett átívelő szakaszok pedig íves acél főtartókkal együtt dolgozó monolit vasbeton pályalemezes, öszvér szerkezetű hidak.

Körhíd

Az elkészült körhíd

Így épült a körhíd

A Körhíd szerkezetének építéséhez szükséges állványokat és zsalukat részben a PERI biztosította. A monolit vasbeton felszerkezetű híd teljes aláállványozással készült, melyhez PERI UP Flex moduláris teherhordó tornyokat, illetve Multiprop nagy teherbírású tornyokat építettek Multiflex rendszerrel, így et biztosította a felépítmény állványzatát, melyről aztán három betonozási ütemben készült el az ívelt alaprajzú dupla szekrény keresztmetszet.

Körhíd próbaterhelés

Az öszvérhidak pályalemezeinek betonozásához az íves acéltartókra felfüggesztett PERI Variokit rendszer biztosította a fenékzsaluzatot, és egyben az építéshez és kizsaluzáshoz szükséges munkaszintet is. A zsaluzat kialakítását sok kötöttség nehezítette, mint például a folyamatosan változó keresztmetszet, a keresztmerevítések, a főtartók közötti nagy fesztáv és az acéltartók szerkezeti magassága.

Körhíd

Az öszvérhidak főtartóinak építés közbeni ideiglenes alátámasztását a meglévő 47. számú főút elválasztó sávjában elhelyezett 9,5 m magas PERI HD nehézállványok biztosították, melyek az íves acélgerendákat középen támasztották alá. Támaszcsomópontonként a HD nehézállványok legnagyobb teherbírása 780 kN. A nehézállvány kis alapterületet foglalhatott el csupán, mert a közúti forgalom nem állhatott le az építés idejére.

Körhíd

Átadták a forgalomnak a 47-es út hódmezõvásárhelyi elkerülõ szakaszát

Az elkerülő utat, rajta a Körhíddal 2018.március 22-én adták át a forgalomnak. A szakemberek előzetes számításai szerint a közel tizenhárom és fél kilométeres útszakasz napi 15-20 ezer autótól és kamiontól tehermentesíti a Hódmezővásárhely utcáit.