Szeptemberben kezdődhet a Lánchíd felújítása

Ősszel elkezdődhetnek a Lánchíd felújítási munkálatai és várhatóan 2021 június végére fejeződnek majd be.

A Fővárosi Közgyűlés 20 igen szavazattal 1 nem ellenében és 8 tartózkodó szavazattal hagyta jóvá a Lánchíd és a 2-es villamos alagútjának rekonstrukciójára vonatkozó megvalósítási megállapodás módosítását.

A felújítás során megtörténik a közúti pályalemez és a járdakonzolok teljes elbontása és újjáépítése, valamint a megmaradó acélszerkezetek javítása és korrózió elleni védelme. Emellett elvégzik a gyalogoskorlátok műemléki felújítását, a kőfelületek javítását és felülettisztítását, a köz- és díszvilágítás korszerűsítését, a Duna-meder szükség szerinti rendezését, a hídfőkben lévő gyalogos-aluljárók szélesített átépítését, a hídfő lépcsőinek átépítését, a hídfők helyiségeinek felújítását és lehetőség szerinti hasznosítását.

A hídtest felújítása mellett szükséges elvégezni a pesti hídfő alatti aluljáró újjáépítését is. Ez csak a Lánchíd forgalmának teljes kizárása mellett lehetséges, ezért célszerű összehangolni a híd felújításával. A rekonstrukció költsége több mint bruttó 16 milliárd forint lesz.

Mint az elfogadott javaslatban olvasható, a Lánchíd felújításához kapcsolódik a várhegyi alagút és a Clark Adám tér felújítása is, de ez – második ütemként – csak a későbbi években, a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén történik majd meg.

Forrás: MTI