Körhíd a magasban

A 47-es út hódmezővásárhelyi északi elkerülőjének végcsomópontja egy 30 méter sugarú, a vasutat és a közutat külön szintben keresztező körhídként valósul meg.

A körhíd felszerkezete kilenc részből tevődik össze: négy körcikk alkotja a körforgalmat, egy a vasút felett átívelő ág, valamint a főúttal párhuzamos 2-2 db fel- és lehajtó ágak. A körforgalmi hidat összesen 46 db pillér támasztja alá, alattuk a cölöpök hossza összességében 11,5 kilométer. A főút feletti hídrészek 4-4 db íves acél tartógerendáinak hossza 23,8–25,8 méter, súlyuk páronként körülbelül 30 tonna. A körívet alkotó felszerkezet négy hídegységből áll, melyből kettő monolit vasbeton szekrény keresztmetszetű. Ezek teljes aláállványozással készültek, a főút felett átívelő szakaszok pedig íves acél főtartókkal együtt dolgozó monolit vasbeton pályalemezes, öszvér szerkezetű hidak.

Voltak azért kihívások

A szerkezet építéséhez szükséges állványokat és zsalukat részben a PERI biztosította. A monolit vasbeton felszerkezetű híd teljes aláállványozással készült, melynek megvalósításához a PERI egy kombinált megoldást nyújt: PERI UP Flex moduláris teherhordó tornyokra, illetve Multiprop nagy teherbírású tornyokra épített Multiflex rendszerrel biztosította a felépítmény állványzatát, melyről aztán három betonozási ütemben készült el az ívelt alaprajzú dupla szekrény keresztmetszet. Az állványzat tervezésénél különös kihívást jelentett a szekrénybordák helyenként akár 2 m vastag tömör vasbeton 12-13 m magasan lévő 5 t/m2 terheinek közvetítése a váltakozó szintű altalajra. Mindezt íves alaprajzon, igazodva a már megépült nagyméretű cölöpösszefogó gerendákhoz.

Az öszvérhidak pályalemezeinek betonozásához az íves acéltartókra felfüggesztett PERI Variokit rendszer biztosította a fenékzsaluzatot, és egyben az építéshez és kizsaluzáshoz szükséges munkaszintet is. A zsaluzat kialakítását itt is sok kötöttség nehezítette, mint például a folyamatosan változó keresztmetszet, a keresztmerevítések, a főtartók közötti nagy fesztáv és az acéltartók szerkezeti magassága.

Az öszvérhidak főtartóinak építés közbeni ideiglenes alátámasztását a meglévő 47. számú főút elválasztó sávjában elhelyezett 9,5 m magas PERI HD nehézállványok biztosították, melyek az íves acélgerendákat középen támasztották alá. Támaszcsomópontonként a HD nehézállványok legnagyobb teherbírása: 780 kN. A nehézállvány kis alapterületet foglalhatott el csupán, mert a közúti forgalom nem állhatott le az építés idejére.